top of page

Lieve klant,


In 2020 en 2021 heb ik alle annuleringen ivm Corona kosteloos geaccepteerd. Het was allemaal al zuur genoeg!


Inmiddels leven we al twee jaar met Corona en af en aan met de bijbehorende maatregelen. We weten inmiddels dat een geboekte vakantie onverwacht kan worden geannuleerd.


Helaas kan ik dit als kleine zelfstandige niet meer eenzijdig opvangen. Ik houd immers een plek vrij, ik reserveer eventueel helpende handjes en ik loop inkomsten mis.


Een Corona-gerelateerde annulering wordt vanaf heden dan ook niet meer verwerkt als een calamiteit of onmacht. De Algemene Voorwaarden van de overeenkomst zijn derhalve aangepast.


➡️ Artikel 5 − Opschorting, ontbinding, opzeggen overeenkomst

De opdrachtgever is – bij het afzeggen van een vastgelegde verzorgperiode – geen kosten verschuldigd indien de annulering 7 dagen of meer vóór de betreffende periode is gemeld bij opdrachtnemer. Uitgezonderd zijn gevallen van aantoonbare overmacht, zoals ongevallen, plotselinge ziekte, sterfte, rampen en calamiteiten.


Bij annulering van een reservering in de schoolvakanties wordt 20% van het verwachte factuurbedrag voor de gehele gereserveerde periode in rekening gebracht.


bottom of page